افسردگی یکی از شایع ترین بیماری ها است که در حال حاضر 34 درصد از جمعیت ایران به آن مبتلا هستند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در 20 سال آینده، بیماری افسردگی، شایع ترین بیماری در جهان خواهد بود.

متاسفانه طبیعت بیماری افسردگی به گونه ایست که معمولاً تا وقتی به مراحل پیشرفته نرسد، بیمار مشکل افسردگی خود را تشخیص نمی دهد؛ و به همین علت، درمان این بیماری معمولاً در زمان مناسب شروع نمی شود. همچنین به دلیل واهمه ای که فرهنگ غالب نسبت به بیماری های روحی روانی به وجود آورده است، بسیاری از بیماران حاضر به معاینه شدن توسط پزشک نیستند و سعی می کنند مشکل خود را انکار کنند.

ادامه...

چکیده در این تحقیق ما به بررسی دلایل افزایش خشونت در جامعه به جز دلایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می پردازیم. یکی از مهم ترین دلایل افزایش میزان خشونت، افزایش شیوع افسردگی در جامعه است که می تواند باعث [...]

ادامه...

چکیده در این تحقیق ما به بررسی دلایل افزایش خشونت در جامعه به جز دلایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می پردازیم. یکی از مهم ترین دلایل افزایش میزان خشونت، افزایش شیوع افسردگی در جامعه است که می تواند باعث [...]

ادامه...

چکیده در این تحقیق ما به بررسی دلایل افزایش خشونت در جامعه به جز دلایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می پردازیم. یکی از مهم ترین دلایل افزایش میزان خشونت، افزایش شیوع افسردگی در جامعه است که می تواند باعث [...]

ادامه...

چکیده افزایش میزان خشونت در یک جامعه می تواند به مسائل زیادی از جمله مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ارتباط داشته باشد. اما در این مقاله سعی بر بررسی دلایل سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی افزایش خشونت در جامعه نشده است. [...]

ادامه...